PuAS

Oleh kerana Pusat Akses Sekolah berada di dalam PSS maka semua aktiviti berkumpul di sini,